You are currently viewing Biblioteczka na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu

Biblioteczka na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu

Hospitalizacja jest doświadczeniem wywołującym lęk, a niekiedy wręcz traumę. Dzieci są szczególnie narażone na takie przeżycia. Dla dzieci „szpital jest jak obcy kraj, którego obyczajów, języka i rozkładów jazdy muszą się nauczyć i do nich dostosować”.

Kiedy choroba dzieci jest na tyle poważna, że ​​uzasadnia umieszczenie ich w szpitalu, często zgłaszają, że czują się samotne i przestraszone, ponieważ są zabierane z bezpiecznego i pełnego empatii środowiska swojego domu.

Poprzez naszą kampanię “CZYTAJ DZIECKU- POKAŻ ŚWIAT” wychodzimy temu problemowi naprzeciw i malujemy radość oraz uśmiech na twarzach małych, dzielnych pacjentów. Wprowadzamy ich do magicznego, barwnego świata poprzez nasze kolorowanki i bajki, aby choć w małym stopniu wynagrodzić im rozłąkę i tęsknotę za najbliższymi.

Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że kolejna, ósma już biblioteczka Fundacji MARTEL będzie czynić dobro i uszczęśliwiać małych pacjentów Oddziału Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

Opiekunem biblioteczki i partnerem Kampanii Czytaj dziecku – pokaż świat została Firma Pratt & Whitney produkująca silniki lotnicze

Bardzo dziękujemy za okazane serce.

Jak ważna dla dziecka jest książka, niech świadczy telefon od pani Ani, pielęgniarki na tym oddziale. Tuż po naszym wyjściu dzieci ustawiły się w kolejce po książki i kolorowanki. Odłożyły telefony i tablety i na kilka godzin zniknęły w świecie bajek i fantazji.

I to jest prawdziwa magia. To jest to, co daje nam satysfakcję, radość i mobilizuje do dalszego działania.

Opiekunem biblioteczki została firma:

Fundacja ENERGA z siedzibą w Gdańsku.