Kontakt

ul. Wrocławska 152
62-800 Kalisz

KRS: 0000814272
NIP: 6182183617
Nr konta do wpłat:
88 1020 2212 0000 5702 0419 3355

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Administrator danych. Fundacja MARTEL, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 152 , 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814272;

  Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych. Dane są przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacja MARTEL, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia), które Fundacja MARTEL usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.

  Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania. Obsługa korespondencji, odpowiedź na otrzymane przez Fundacja MARTEL pytanie/wniosek/prośbę, w celach wynikających z treści komunikacji w celu nawiązania kontaktu w przyszłości, jak również w celu archiwizacyjnym oraz w celu zarządzania relacjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacja MARTEL.

  Obowiązek podania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uzyskania odpowiedzi.

  Konto bankowe:
  88 1020 2212 0000 5702 0419 3355
  Skontaktuj się z nami
  Fundacja Martel

  KRS: 0000 814 272