You are currently viewing Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II z biblioteczką Fundacji Martel

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II z biblioteczką Fundacji Martel

17 czerwca 2024 mieliśmy okazję odwiedzić Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II. To właśnie tam, na oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej stanęła 29 biblioteczka Fundacji Martel. Wydarzenie to było niezwykle wzruszające. Podczas uroczystości personel szpitala opowiedział naszym przedstawicielom, jak funkcjonuje oddział oraz jak wygląda hospitalizacja najmłodszych dzieci. Ogromnie cieszymy się, że mieliśmy możliwość wstawienia biblioteczki właśnie w tym miejscu. Budowę biblioteczki umożliwiła nam pomoc ze strony firmy ELS Poland, która oficjalnie została patronem tego miejsca. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pozytywny odbiór naszej inicjatywy!

Dodaj komentarz